EL SOLAR DEL PRINCESA: un cas de participació ciutadana.

Pau Ginés i Mada Sànchez

Durant l’últim trimestre del 2009 l’Agrupació d’Arquitectes Sostre Arquitectes per l’Habitabilitat Bàsica, la Cooperació i el Desenvolupament Sostenible, pertanyent al Col•legi Oficial d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana, va col•laborar en la Campanya “Recuperem el Princesa, reviscolem el barri” impulsada per diversos col•lectius relacionats amb el barri de Velluters com Endavant (OSAN), Ca Revolta i l’associació de veïns El Palleter.

La campanya té com a objectiu la recuperació d’aquest espai per a ús del veïnat i que siguen els mateixos veïns els que decidisquen el seu ús així com cridar l’atenció sobre la degradació del barri i el gran número de solars existents. A banda de participar en les labors de difusió de la campanya, l’Agrupació va realitzar un estudi amb la fi de conèixer l’opinió del veïnat entorn al solar de l’antic teatre i el seu futur ús. La primera part de l’estudi va consistir en la realització d’enquestes, en les que cal destacar el sentiment d’abandó generalitzat que sent la població de la zona per part de les administracions públiques, si bé es considera que el solar és un lloc emblemàtic del barri i la ciutat. Així mateix, quasi la totalitat dels enquestats va opinar que el solar ha de destinar-se íntegrament a instal•lacions d’ús públic, ja siguen culturals, socials o educatives, donat que hi ha carències en este sentit al districte.

A partir d’aquesta recollida de dades, l’Agrupació Sostre va dur a terme un taller de participació ciutadana amb l’objecte de crear un fòrum d’anàlisi i debat sobre el solar del Princesa dins del marc de les Jornades sobre Cooperació Local i Arquitectura. En aquest taller van participar els arquitectes inscrits, els ponents de les Jornades, així com una representació de les veïnes i veïns afectats. Aquesta experiència d’urbanisme participatiu va ser enormement positiva i, malgrat la manca de temps, es varen extreure conclusions que seran ben útils per a la continuació de la campanya. Entre d’altres es va destacar la necessitat de mantenir al veïnat afectat informat sobre temes urbanístics i es va fer especial incidència en el perill que l’ús del solar es perpetue com a aparcament de vehicles malgrat ser aquest ús prohibit segons la normativa vigent (el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior de Velluters).

Aquestes experiències de participació ciutadana en temes d’urbanisme refermen, una vegada més, la idea que la participació pública és fonamental en les tasques de planejament i gestió del territori. La Llei Urbanística Valenciana, en el seu article 6 diu: “Els Ajuntaments han d’establir canals de participació dels ciutadans, a més dels tràmits d’informació pública, en les decisions que afecten l’ordenació i execució dels plans i projectes amb incidència en el territori”.

Així doncs, des de Sostre pensem que l’Administració competent ha d’arbitrar aquests mecanismes perquè la participació ciutadana siga real i efectiva, tant en aquest cas concret del solar del Princesa, consensuant usos entre tots els agents socials, i sobretot amb els col•lectius veïnals afectats.

A %d bloguers els agrada això: