Nau Industrial a Paterna

Nau Industrial a Paterna, treball de concepció i seguiment d’obra, com a Arquitecte amb EAP.

Nau industrial amb oficines a Paterna